Reverse Logistics Group Vietnam

Giới thiệu RLG Vietnam

Reverse Logistics Group (RLG) là nhà cung cấp các giải pháp thu hồi sản phẩm toàn diện trên phạm vi quốc tế. Các công ty con và công ty cổ phần của Công ty là những nhà vận hành hàng đầu các hệ thống thu hồi cho cá nhân và tổ chức đối với các sản phẩm và vật liệu tái sử dụng tại Châu Âu, Hoa Kỳ và Châu Á. Nhờ vào việc quản lý các dòng đời vật liệu , RLG giúp các khách hàng của mình tuân thủ các quy định về pháp luật và hoạt động liên quan đến tính bền vững và sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả.

Là một phần của Reverse Logistics Group, RLG Vietnam là thành viên của một tập đoàn vững mạnh được xây dựng trên nền tảng chuyên môn vững chắc. Dưới đây là các lợi thế của chúng tôi:

  • Tìm nguồn cung ứng tự nhiên với tư cách là nhà cung ứng dịch vụ logistics và tái chế theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Minh bạch và tuân thủ quy định về tiêu hủy chất thải nguy hại
  • Các giải pháp CNTT được chính Công ty phát triển để báo cáo chính xác sản lượng đầu ra cũng như quản lý đơn hàng hiệu quả
  •  Tích hợp nguyên liệu và các kết quả đầu ra nhằm giảm chi phí và gia tăng doanh thu,Cung cấp giải pháp và dịch vụ xóa hoặc hủy dữ liệu một cách bào mật, an toàn cho các thiết bị IT.
  • Chúng tôi mang đến cho quí vị sự hỗ trợ lâu dài nhằm mục tiêu tăng cường bảo vệ môi trường, bảo vệ tối đa nguồn cung nguyên liệu tho và tăng sự hài lòng của khách hàng.

Hãy tận dụng chuyên môn của chúng tôi!

Quản lý dự án >

Quy trình quản lý >

Tạo điều kiện cho phát triển bền vững >

Quản lý tài nguyên >

Bạn muốn gia nhập đội ngũ của chúng tôi?

Kiểm tra công việc hiện tại của chúng tôi cung cấp >