Reverse Logistics Group Vietnam
RLG Việt Nam cung cấp một dịch vụ đặc biệt nhằm gia tăng trách nhiệm và nghĩa vụ phát sinh của các sản phẩm của Quý vị đã bán ra thi trường: Chúng tôi hỗ trợ Quý vị các giải pháp được thực hiện theo nhu cầu của Quý vị và mang lại giá trị thông qua việc quản lý dòng đời sản phẩm của Quý vị.

Giải pháp

Các Dịch vụ Thu hồi cho cá nhân

Các Dịch vụ Thu hồi cho cá nhân

Đối với các sản phẩm, bộ phận và vật liệu đã đến cuối vòng đời sử dụng, chúng tôi cung cấp các hệ thống thu hồi được  thiết lập đặt khắp cả nước với nhiều dịch vụ bổ sung.

Tìm hiểu thêm >

 

Giải pháp xóa dữ liệu

Đảm bảo ‘sự an tâm’ khi loại bỏ hoặc tái sử dụng thiết bị điện tử công nghệ thông tin của bạn. Giải pháp kết hợp giữa Tái chế & Khôi phục Thiết bị từ RLG.

Tìm hiểu thêm >