Reverse Logistics Group Vietnam

Vận chuyển và tái chế các thiết bị điện tử thải bỏ trong doanh nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam trong vấn đề thải bỏ thiết bị điện tử bằng dịch vụ vận chuyển và tái chế toàn diện và chuyên nghiệp.

Tất cả các thiết bị điện tử thải bỏ sẽ được vận chuyển bằng những chiếc xe chuyên dụng đến một cơ sở xử lý rác thải điện tử được cấp phép, nơi các thiết bị đó được tháo dỡ một cách chuyên nghiệp để bảo vệ môi trường và luật định của Việt Nam. Toàn bộ vật liệu thu hồi được sẽ được gửi đến các cơ sở tái chế chuyên nghiệp theo một quy trình chặt chẽ để tiếp tục xử lý.

RLG phối hợp với một số nhà cung cấp dịch vụ trong nước để đảm bảo hiệu quả và độ linh hoạt cao nhất của dịch vụ này. Tất cả các đối tác đều phải trải qua một quá trình kiểm tra, phê duyệt chặt chẽ để chứng minh sự phù hợp của họ với các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về sức khỏe, an toàn và môi trường.  Ngoài ra, quá trình tiếp tục xử lý của họ cũng thường xuyên được rà soát, đánh giá định kỳ.

Phạm vi dịch vụ:

  • Vận chuyển
  • Tái chế chuyên nghiệp
  • Chứng nhận về Xử Lý
  • Dịch vụ xóa dữ liệu kèm theo (Tìm hiểu thêm >)

Được định giá theo kg;
Khối lượng vận chuyển tối thiểu 1m³

 

Gọi +84 (28) 62876377
hoặc để lại cho chúng ta một thông điệp >
để sắp xếp dịch vụ