Reverse Logistics Group Vietnam

Giải pháp xóa dữ liệu

Đảm bảo ‘sự an tâm’ khi loại bỏ hoặc tái sử dụng thiết bị điện tử công nghệ thông tin của bạn.

Để giúp Khách hàng tránh được tình trạng mất mát, rò rỉ dữ liệu, RLG cung cấp một giải pháp mạnh mẽ với khả năng xóa dữ liệu một cách an toàn trên tất cả mọi thiết bị điện tử công nghệ thông tin (CNTT) có chứa dữ liệu.

Các kỹ sư đảm nhiệm công việc xóa dữ liệu của chúng tôi sử dụng các phương pháp và tiêu chuẩn được công nhận trên phạm vi toàn cầu và được sử dụng trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau như là các Định chế tài chính quốc tế, các nhà sản xuất ô tô toàn cầu, các cơ sở y tế và các công ty phần mềm sáng tạo.

Giải pháp này rất phù hợp với những khách hàng đang tìm kiếm một dịch vụ xóa dữ liệu trước khi tái chế, tiêu hủy hoặc tái sử dụng thiết bị của họ.

RLG sẽ cung cấp cho khách hàng báo cáo Tổng kết Chi tiết về Xóa dữ liệu sau khi hoàn thành mỗi yêu cầu dịch vụ. Những báo cáo này có thể được sử dụng trong hoạt động kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gọi +84 (28) 62876377
hoặc để lại cho chúng ta một thông điệp >
để sắp xếp dịch vụ

Lựa chọn 1: Xóa dữ liệu tại chỗ

Lựa chọn dịch vụ này tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu quốc tế như là HMG Infosec và DoD 5220.22-M.

Các kỹ sư của RLG sẽ trực tiếp đến địa điểm của khách hàng và thực hiện việc xóa dữ liệu tại chỗ.

Sau khi hoàn thành quá trình xóa dữ liệu, RLG sẽ gửi cho khách hàng Báo cáo Tổng hợp Chi tiết về Xóa dữ liệu. Khách hàng có thể tái sử dụng thiết bị thông qua một quá trình tái sử dụng.

RLG cung cấp giải pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo ‘sự an tâm‘ trong vấn đề bảo mật dữ liệu và bảo vệ thương hiệu.

 

Lựa chọn 2: Xóa dữ liệu + Tái chế

Lựa chọn dịch vụ này cung cấp tất cả các lợi ích của Dịch vụ Xóa Dữ liệu Tại chỗ của RLG đồng thời bao gồm cả công tác vận chuyển và tái thế thiết bị của bạn theo một phương thức an toàn với môi trường.

Các dịch vụ của chúng tôi tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật trong nước.

 

Chú ý: Không một quy trình xóa dữ liệu nào có thể đảm bảo một cách tuyệt đối rằng một ổ đĩa cứng hoặc một chiếc máy tính sẽ không còn chứa những dữ liệu sót lại giống như là một sản phẩm hoàn toàn mới. RLG không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào liên quan đến nhu cầu hoặc tuyên bố về bảo mật của khách hàng về tính hiệu quả của một phương pháp xóa dữ liệu này so với một phương pháp khác. Khách hàng chịu trách nhiệm bảo vệ bất kỳ thông tin bí mật hoặc nhạy cảm nào được lưu trữ trên các ổ cứng của họ được RLG khôi phục lại. Những thiết bị này bao gồm cả sản phẩm doanh nghiệp và sản phẩm tiêu dùng.