Reverse Logistics Group Vietnam

Chương Trình Thu Hồi Thiết Bị Điện, Điện Tử Thải Bỏ

Việt Nam Tái Chế là chương trình tuân thủ giúp các nhà sản xuất sản phẩm điện – điện tử thực hiện trách nhiệm của mình theo các nghĩa vụ luật định có hiệu lực về việc thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ tại Việt Nam.

Các dịch vụ bao gồm

  • thay mặt cho các thành viên của chúng tôi. Để thiết lập một mạng lưới thu gom và quản lý việc thu gom, thu hồi và tái chế thân thiện với môi trường cho các sản phẩm điện – điện tử và pin thải các loại từ thiết bị điện, điện tử..
  • Xây dựng và triển khai các sáng kiến và chương trình nâng cao nhận thức của cộng đồng nhằm thúc đẩy chương trình phát triển.
  • Tư vấn cho các thành viên về những nghĩa vụ tuân thủ theo quy định pháp luật

Theo đó, việc tham gia chương trình Việt Nam Tái Chế sẽ giúp các nhà sản xuất giảm bớt khó khăn trong việc thiết lập quy trình thu hồi của riêng họ. Chương trình này cũng giúp họ được hưởng lợi nhờ việc sử dụng chi phí hiệu quả, tận dụng các lợi ích kinh tế và góp phần tạo ra tác động tích cực cho hoạt động xanh của họ.

Việt Nam Tái Chế được điều hành bởi Nền tảng Việt Nam Tái chế (Vietnam Recycling Platform - VRP), một liên minh gồm các nhà sản xuất sản phẩm điện – điện tử hàng đầu với tên gọi VRP. RLG Vietnam hoạt động với tư cách là là nhà quản lý, chịu trách nhiệm và vận hành chương trình.

Các nhà sản xuất sản phẩm điện – điện tử có thể tham gia chương trình bằng cách ký một hợp đồng thành viên.

Tìm hiểu thêm về Việt Nam Tái Chế trên trang web chương trình.