Reverse Logistics Group Vietnam

Các Dịch vụ Thu hồi cho cá nhân

Đối với các sản phẩm, bộ phận và vật liệu đã đến cuối vòng đời sử dụng, chúng tôi phát triển các hệ thống thu hồi được tùy chỉnh với nhiều dịch vụ bổ sung.

Sứ mạng của chúng tôi là khai thác và tận dụng tối đa mọi lợi ích về kinh tế và sinh thái nhằm giúp Quý vị hiện thực hóa triết lý thu hồi sáng tạo vì lợi ích của Quý vị.

Dịch vụ của chúng tôi - Lợi ích của Quý vị:

  • Mạng lưới thu hồi toàn diện với chi phí hiệu quả và được đảm bảo về chất lượng theo các tiêu chí và tiêu chuẩn thống nhất
  • Tuân thủ pháp luật về các loại chất thải có thể tái chế
  • Gia tăng sự hài lòng của khách hàng nhờ sự kết hợp giữa thu hồi và bán lại hoặc thải bỏ
  • Sử dụng tài nguyên hiệu quả và bảo tồn tài nguyên thông qua việc phát triển cách đóng các dòng đời sản phẩm.

Nếu có quan tâm, Quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu câu hỏi của chúng tôi yêu cầu liên hệ hoặc gặp trực tiếp http://www.rev-log.com/solutions.